Een taxichauffeur

taxi

Cabine is een term die wordt toegepast op het bedrijf; om een voertuig aan te duiden dat geen bestuurderszetel heeft, het wordt gewoonlijk betaald om de kosten van vervoer met vaste incidenten weer te geven.

Een Taxibedrijf of Taxidienst is een bedrijf dat oproepen naar een voertuig door middel van chauffeur, op basis van een vooraf overeengekomen tarief. Een passagier kan Bron binnen een cabine, het is aan de passagier zelf voorkeuren. In de meeste gevallen wordt een vooraf overeengekomen tarief van zeg $ 20 genoteerd, waarbij de passagier het bedrag van zijn keuze zal betalen tussen vast incident vervoer en een premie zoals een taxi tarief.

Het is altijd een vereiste dat een taxichauffeur zich uitrust met een aparte set van gespecialiseerde apparatuur die hem in staat stelt veilig te navigeren in het nsysteem en tegelijkertijd een bevredigende service te verlenen. Om dat te doen, is het essentieel voor een taxichauffeur om geletterd te zijn in de plaatsen waar hij werkt.

Het voertuig van een taxichauffeur is meestal voorzien van een EU (Europees) merknummer, bijvoorbeeld M-Right, BlueNumber, GreenNumber, of, voor overzeese belastingregio’s, J creatief ontworpen nummerplaat. Elk van deze nummervariëteiten is geregistreerd bij de DVLA en is afgegeven door de heraldiekantoren, waar zij worden aangebracht voor officieel gebruik door leden van de categorie Vervoer.

Door de wet, de bestuurder onderhoudt een verzekeringspolis die alle weggebruiker in geval van ongeval, verlies of schade aan een voertuig moet dekken terwijl het zijn plicht was. Deze polissen hebben verschillende dekkingsgraden, maar een gemeenschappelijk basiselement is een minimum dekking voor derden, en dit is altijd het geval wanneer een taxi wordt bestuurd door een verzekerde bestuurder.

Er zij ook op gewezen dat in een land als de Verenigde Staten taxirit een zaak is van public Record en dat de taxichauffeur een dossier van zijn bedrijf moet bijhouden voor een minimum van 60 dagen.

Het is altijd een voorwaarde van elkeCommercial Drivethat een Semi trailer met een kraan attachment is voorzien van een PIP Verplichte Motor nummerplaten geregistreerd bij de Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA). Deze nummerplaten worden gebruikt om het voertuig dat verzekerd jaar binnen jaar te identificeren, en in het geval van overzeese vervoer, een buitenlandse Driver’s Passport met de biometrische informatie, alsmede de naam, en voor het doel van documentatie doeleinden voor elke individuele passagier.

Voor een Full Tax Accident Taxi is de verzekering goed ontwikkeld, maar de chauffeur blijft onverzekerd tenzij hij zijn volledige afkoopsom voor de verzekering heeft betaald. Dit betekent dat een taxichauffeur die voor een onderneming met een vast tarief rijdt, zijn volledige dienstplicht als werknemer vervult en daarom moet hij ook een bedrijfslogo op zijn voertuig aanbrengen. De kleur zal betrekking hebben op het tarief dat de chauffeur op dat moment betaalt en zou veranderen nadat de eerste betaling is gedaan, namelijk door de gedateerde tachnisko is de chauffeur niet langer een werknemer en is daarom niet verplicht om de kleur te voeren. Dit geldt overigens ook voor iedere onverzekerde chauffeur die zijn taxibedrijf heeft verlaten om een dergelijk beroep uit te oefenen.

Het is altijd een voorwaarde voor een dergelijke taxi dat de chauffeur verzekerd is, dat wil zeggen dat de verzekering wordt voortgezet door een derde partij en dat de polis van de derde partij alleen betrekking heeft op dezelfde chauffeur (niet op de taxi zelf). Dergelijke taxi’s zijn verschoonbaar in zoverre de chauffeur niet langer een werknemer is en derhalve niet verplicht is de bedrijfskleuren te voeren. Het verzekeringsbewijs is geldig (op elk moment beperkt) en is een geldige aanwijzing dat de chauffeur nog steeds verzekerd is.

Het is altijd een voorwaarde van dergelijke taxi’s dat de chauffeur een schone en actuele verzekering heeft en dat de taxi is geregistreerd bij de DVLA. Van de chauffeur wordt verwacht dat hij zijn geldige verzekeringskaart op de bestuurdersstoel laat zien. Het feit dat het bedrijf dat aspect van de classificatie van de bestuurder heeft ingetrokken, impliceert verder dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor zijn verzekering, en in elk geval, mocht hij verongelukken, zal zijn taxiverzekering alleen de passagiers, andere weggebruikers en eventuele schade veroorzaakt door andere chauffeurs dekken. Voorts wordt overeengekomen dat elke chauffeur die een taxi rijdt, ook een bedrijfslogo op de voor- en achterzijde van het voertuig moet voeren, in roze letters, zodat het gemakkelijk kan worden gezien.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>